Unge utøvere og vekstrelaterte skader - Simen Rygh

Simen Rygh jobber med unge fotballtalenter og har på kort tid lært hva en bør gjøre for å effektivt håndtere denne gruppen utøvere. Under vekst er barn og ungdom spesielt utsatt for visse skader og håndteringen av tilstandene er viktig for spillerens videre utvikling. 
Kilder:
1. Skadefri.no

2. Fysi Podcast om Hvordan lytte til pasienter -  Eirik Skarholt

3. Pomares-Noguera C, Ayala F, Robles-Palazón FJ, Alomoto-Burneo JF, López-Valenciano A, Elvira JLL, Hernández-Sánchez S, De Ste Croix M. Training Effects of the FIFA 11+ Kids on Physical Performance in Youth Football Players: A Randomized Control Trial. Front Pediatr. 2018 Mar 5;6:40. doi: 10.3389/fped.2018.00040. PMID: 29556489; PMCID: PMC5844920.

4. Olympiatoppen: smerter i kneet

5. NIH - Halvparten av alle skader kan forebygges med oppvarming 

6. Copenhagen Adduction Exercise

Deltagere
Gjest:

Simen Rygh
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: