Ultralyd og pust / Ultrasound and respiration – George Ntoumenopoulos

I dagens episode har vi besøk av den australske fysioterapeuten og forskeren George
Ntoumenopoulos. George han lang fartstid som intensivfysioterapeut i både Australia,
England og USA, og han er kjent for sitt arbeid og sin forskning på fysioterapi i
intensivavdelinger og til kritisk syke pasienter.
Et av temaene som George har forsket mye på, er hvordan fysioterapeuter kan bruke ultralyd
i undersøkelse og behandling av kritisk syke pasienter. Gjennom episoden vil du lære mer
om hvorfor ultralydapparatet kan være et nyttig verktøy i fysioterapeutens verktøykasse, og
hvordan verktøyet kan brukes. Du får også høre mer om et spennende forskningsprosjekt i
Bergen som George er involvert i.

  • Hva er egentlig ultralyd, og hvordan fungerer det?
  • I hvilke sammenhenger er ultralyd et nyttig verktøy for fysioterapeuter?
  • Hvordan lærer en seg egentlig å bruke ultralyd?
  • Er det noen ulemper eller svakheter med ultralyd?

 

Host:

Malene Joensen

Guest:

George Ntoumenopoulos