Trening med hjertesykdom – Dr. Wasim Zahid & Katrine Rolid (PhD)

Dagens gjester har lang erfaring med hjertesyke pasienter og har god oversikt i forskningen som er gjort på fagfeltet. Wasim Zahid er kardiolog og jobber som overlege på Drammen sykehus. Katrine Rolid er fysioterapeut og har gjort sin doktorgrad på intervalltrening med hjertetransplanterte pasienter. 

Tematikken er i all hovedsak orientert rundt trening og fysioterapi med pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt, har hjertesvikt eller har atrieflimmer. Episoden tar opp hva forskningen sier, hva vi ikke vet helt sikkert og hvordan man kan håndtere disse pasientene i praksis. Kanskje du blir inspirert til å tilegne deg noen konkrete tips til hvordan du kan håndtere pasientgruppene og bli inspirert til hvordan du kan tilpasse fysisk aktivitet/trening for dine pasienter.

Spørsmål vi forsøker å besvare i episoden:
Hvor hardt kan post-infarkt pasienten trene?
Hvordan kan man trene effektivt med hjertesvikt, og hvordan kan man ha en delt beslutningstakning sammen med pasienten?
Hvilke populasjoner er utsatt for å få atrieflimmer? 
Hvilke tegn kan man være på utkikk på hvis du mistenker at pasienten din har et atrieflimmer under trening?

Litteratur

Antonio Pelliccia et al. ESC Scientific Document Group, 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 1, 1 January 2021, Pages 17–96, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa605

Dominique Hansen et al.  Exercise intensity assessment and prescription in cardiovascular rehabilitation and beyond: why and how: a position statement from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology, European Journal of Preventive Cardiology, Volume 29, Issue 1, January 2022, Pages 230–245, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab007

Hein Heidbuchel et al. EAPC/EHRA update of the Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports in patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions, Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports of patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part 2: ventricular arrhythmias, channelopathies, and implantable defibrillators: A position statement of the Section of Sports Cardiology and Exercise from the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and the European Heart Rhythm Association (EHRA), both associations of the European Society of Cardiology , EP Europace, Volume 23, Issue 1, January 2021, Pages 147–148, https://doi.org/10.1093/europace/euaa106

Roberto F E Pedretti et al. Comprehensive multicomponent cardiac rehabilitation in cardiac implantable electronic devices recipients: a consensus document from the European Association of Preventive Cardiology (EAPC; Secondary prevention and rehabilitation section) and European Heart Rhythm Association (EHRA), European Journal of Preventive Cardiology, Volume 28, Issue 15, December 2021, Pages 1736–1752, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa121

Ambrosetti et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487320913379

Nettsider:

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin  https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisin

NorEx studien : https://www.ntnu.no/cerg/norex

Gjest:

Wasim Zahid

Gjest:

Katrine Rolid

Vert:

Fredrik Sjøberg