Svimmelhet - Narve Bjørneseth

Summen av signalene fra syn, hørsel, propriosepsjon og vetibulær apparatet gir oss evnen til å balansere. Svimmelhet er en følelse og kan beskrives som et symptom som kommer av uorden i balansesystemet. Narve Bjørneseth har over 10 år erfaring med klinisk arbied med primært svimle pasienter, i denne episoden deler han sin evidensbaserte mal på hva som bør inngå i anamnesen og undersøkelsen.  Lær hva som er viktig å vite for å kunne rulere ut alvorlig patologi, samt får vi et innblikk i hvordan man kan behandle disse pasientene. 
Kilder:
1. Wuyts FL, Van Rompaey V, Maes LK. "SO STONED": Common Sense Approach of the Dizzy Patient. Front Surg. 2016 Jun 1;3:32. doi: 10.3389/fsurg.2016.00032. PMID: 27313999; PMCID: PMC4887462.

2. Ohle R, Montpellier RA, Marchadier V, Wharton A, McIsaac S, Anderson M, Savage D. Can Emergency Physicians Accurately Rule Out a Central Cause of Vertigo Using the HINTS Examination? A Systematic Review and Meta-analysis. Acad Emerg Med. 2020 Sep;27(9):887-896. doi: 10.1111/acem.13960. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32167642.

3. Clinical Test of sensory on balance (CTSIB)

4. Balance Evaluation Systems Test (BESTest)

5. Nettforelesning på L5.no: Svimmelhet - Narve Bjørneseth

Deltagere
Gjest:

Narve Bjørneseth
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: