Svimmelhet – Narve Bjørneseth

Summen av signalene fra syn, hørsel, propriosepsjon og vetibulær apparatet gir oss evnen til å balansere. Svimmelhet er en følelse og kan beskrives som et symptom som kommer av uorden i balansesystemet.

Narve Bjørneseth har over 10 år erfaring med klinisk arbied med primært svimle pasienter, i denne episoden deler han sin evidensbaserte mal på hva som bør inngå i anamnesen og undersøkelsen. 

Lær hva som er viktig å vite for å kunne rulere ut alvorlig patologi, samt får vi et innblikk i hvordan man kan behandle disse pasientene. 

Gjest:

Narve Bjørneseth

Vert:

Fredrik Sjøberg