QST (Quantitative Sensory Testing) - Olav Amundsen

Manuellterapeut Olav Amundsen deler sin interesse og kunnskap om hvordan man kan gjennomføre kliniske tester på pasienter med en langvarig smerteproblematikk. QST eller "bedside QST" som det heter når man gjennomfører testingen i en klinisk setting er et verktøy for å kunne detektere en sensitiviseringstilstand med et test-batteri som inneholder noen objektive elementer. I episoden får du høre hvorfor vi ønsker å gjøre testen, hvem det passer for, hvordan man utfører det og hva forskningen har vist i forhold til testingen.
Kilder:
1. Olav sin PowerPoint om QST

Deltagere
Gjest:

Olav Amundsen
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: