Podcastseminar om smerte (2/4): Hvordan undersøke? Hva er smerte? - Gustav Bjørke og Kristine Sandvik

Gustav Bjørke og Kristine Gren Sandvik prater om begrepet smerte og hvordan teste subjektivt og objektivt pasienter som har langvarige smerter.  Hva er smerte? Hvordan påvirkes smerte av kontekst? Har genetikk mye å si for om noen er mer disponert for langvarig smerter? Hvordan er relasjonen mellom vevsskade og opplevd smerte?  Videre får vi en forklaring på nocciceptiv smerte, nevropatisk og nociplastisk smerte.
Kilder:
1. Backonja MM, Walk D, Edwards RR, Sehgal N, Moeller-Bertram T, Wasan A, Irving G, Argoff C, Wallace M. Quantitative sensory testing in measurement of neuropathic pain phenomena and other sensory abnormalities. Clin J Pain. 2009 Sep;25(7):641-7. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181a68c7e. PMID: 19692807.

2. Uddin Z, MacDermid JC. Quantitative Sensory Testing in Chronic Musculoskeletal Pain. Pain Med. 2016 Sep;17(9):1694-703. doi: 10.1093/pm/pnv105. Epub 2016 Feb 18. PMID: 26893116.

Deltagere
Gjest:

Gustav Bjørke
Vert:

Kristine Green Sandvik

Hør episoden her: