Podcastseminar om smerte(1/4): Anamnesen med langvarig smertepasienter - Gustav Bjørke & Kristine Green Sandvik

Gustav Bjørke og Kristine Gren Sandvik snakker om hvordan man gjennomføre en komplett og god anamnese av pasienter som har langvarige smerter? Hvilke varsellamper skal man undersøke nærmere ved mistanke av alvorlig patologi? Denne episoden inneholder konkrete spørsmål, objektive mål, kliniske tips og drøfting rundt hvilke fallgruver det er vanlig å gå i under anamnesen. Å gjennomføre en medmenneskelig samtale uten å over-intellektualisere pasientens symptomer er en viktig ferdighet, et nøkkelord kan være å skape emosjonell kontakt med pasienten.
Kilder:
1. Ørebro screeningskjema

2. Smertetegning

3. Anamnesemal

Deltagere
Gjest:

Gustav Bjørke
Vert:

Kristine Green Sandvik

Hør episoden her: