Pasienter med delirium – Kjetil Steinsvik Paulsen & Asbjørn Lunnan

Delirium er en akutt forvirringstilstand som kan ramme pasiententer som har vært igjennom operasjoner, ved sykdom eller ved andre helsetilstander. Vi deler delirium inn i tre underkategoerier; hyperaktivt (agitert og rastløs), hypoaktivit (trøtt og treg) og en blandingsvariant av hyper- og hypoaktivt delir. 

Kjetil Steinsvik Paulsen er fagansvarlig for hjerte-fysioterapi ved Rikshospitalet, han håndterer Norges sykeste pasienter på daglig basis og har mange erfaringer med pasienten i delir.

Asbjørn Lunnan jobber som farmasøyt ved Rikshospitalet, primært ved hjerte-kar klinikken, thorax intensiv og lungeposten. Han lager mange foredrag for leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

I episoden deler vi erfaringer og forsøker å konkretisere tiltak fysioterapeuten kan være behjelpelig med når man skal håndtere en delirisk pasient.

Gjest:

Kjetil Steinsvik Paulsen

Gjest:

Asbjørn Lunnan

Vert:

Fredrik Sjøberg