Pasienter i delirium - Kjetil Steinsvik Paulsen & Asbjørn Lunnan

Delirium er en akutt forvirringstilstand som kan ramme pasiententer som har vært igjennom operasjoner, ved sykdom eller ved andre helsetilstander. Vi deler delirium inn i tre underkategoerier; hyperaktivt (agitert og rastløs), hypoaktivit (trøtt og treg) og en blandingsvariant av hyper- og hypoaktivt delir.  Kjetil Steinsvik Paulsen er fagansvarlig for hjerte-fysioterapi ved Rikshospitalet, han håndterer Norges sykeste pasienter på daglig basis og har mange erfaringer med pasienten i delir. Asbjørn Lunnan jobber som farmasøyt ved Rikshospitalet, primært ved hjerte-kar klinikken, thorax intensiv og lungeposten. Han lager mange foredrag for leger, sykepleiere og annet helsepersonell. I episoden deler vi erfaringer og forsøker å konkretisere tiltak fysioterapeuten kan være behjelpelig med når man skal håndtere en delirisk pasient.
Kilder:
1. Gusmao-Flores, D., Salluh, J.I.F., Chalhub, R.Á. et al. The confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU) and intensive care delirium screening checklist (ICDSC) for the diagnosis of delirium: a systematic review and meta-analysis of clinical studies. Crit Care 16, R115 (2012). https://doi.org/10.1186/cc11407

2. Delirium and acute confusional states: Prevention, treatment, and prognosis

3. Diagnosis of delirium and confusional states

Deltagere
Gjest:

Kjetil Steinsvik Paulsen

Asbjørn Lunnan
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: