Parkinsons sykdom og fysioterapeutens rolle – Ina Kvam Leraand

Pasienter med parkinsons sykdom opplever varierende symptomer, fysioterapeuten har en viktig rolle for mange parkinson pasienter i forhold til læring og trening. Motoriske symtpomer som tremor, postural instabilitet, bradykinesi og rigiditet er typiske kjennetegn blant denne gruppen. Lær mer om hvordan sykdommen påvirker livet og daglige aktiviteter, hvordan kan vi kan veilede pasienten for å ta kontroll og finne nye måter å møte  livssituasjonen?

Gjest

Ina Kvam Leraand

Vert

Fredrik Sjøberg