Parkinsons sykdom: Fysioterapi og best practice – Per Ola Wold-Olsen

I del 1 får du høre mer om hva ParkinsonNet er, begrepsavklaring, symptombilde, ulike varianter av parkinson og ulike behandlingsprinsipper med medisinering og dyp hjernestimulering.

I del 2 er det et fokus på hva som defineres som “best practice” ut fra hvilke guidelines og hva som er konsensus rundt fysisk aktivitet og trening. I denne delen får du høre Per Ola sine tips til hvordan man kan forebygge fall risiko og hvordan man kan håndtere pasientgruppen i klinikken.

Gjest:

Per Ola Wold-Olsen

Vert:

Amalie Byklum Eskedahl

Vert:

Fredrik Sjøberg