Hvorfor Fysi? 
Fysioterapi..
Fysisk…
Fysikalsk medisin…
Fysikk…
Fysiologi…
Fysikk…
Fysio… 
…er ord som står sentralt for oss.

Podcasts
Visjonen er å få frem mangfoldigheten innen Fysioterapi. Hva sier litteraturen og hva gjør vi faktisk i klinikken?
Hver episode inneholder en kort intro, redegjøring av tematikk, den kliniske tilnærmingen og anbefalt litteratur for videre læring.

Kjenner du noen som vi bør ta en prat med? 

Ønsker du å være med i Fysi Kollektivet?

post@fysi.no