Nevrointensivpasienter - Kenneth Lytts

Fysioterapeut Kenneth Lytts har jobbet som sykehusfysioterapeut siden 1995. Han har opparbeidet seg kompetanse spesielt innenfor intensivfysioterapi og fysioterapi til nevrointensivpasienten. Han har en videreutdanning i intensivfysioterapi og han har skrevet masteroppgave om lungefunksjon hos pasienter med høye ryggmargsskader. Han har ledet et arbeid med utarbeiding av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for manuell hyperinflasjon og ventilatorhyperinflasjon for mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter. Disse er å finne på Helsebiblioteket. Nylig var han aktuell med NFF sitt kurs «Fysioterapi til intensivpasienter», hvor han er en av to kursledere.  I denne podkastepisoden skal vi snakke litt om hjerneslag. Tolvtusen hjerneslag i året i Norge. Det er 35 per dag. Cirka 85% er infarkt. Resten er hjerneblødninger, hvorav 5% er subarachnoidalblødninger (SAH). 600/år = litt i underkant av to per dag. I episoden snakker vi litt om vanlig utstyr på intensivavdelingen og det som er spesielt for nevrointensivpasientene; eksternt ventrikkeldren og ICP-måler. Behandlingen handler om å unngå høyt trykk i hodet og sikre god blodgjennomstrømning og oksygenering til hjernen.
Kilder:
1. LHL Hjerneslag

2. Nevrologisk fysioterapi, tidlig rehabilitering av subarachnoidalblødning, et dokument fra eHåndbok OUS

3. Faggruppen for Hjerte- og Lungefysioterapi

4. Ventilatorhyperinflasjon (VHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter

5. Manuell hyperinflasjon (MHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter

Deltagere
Gjest:

Kenneth Lytts
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: