Lekens funksjon i fysioterapi til barn og unge – Nina Kløve

Definisjonen av lek er at det handler om lystbetonte aktiviteter som gjøres uten noe mål utover seg selv (Alver & Skre, 2016). Men leken opptar så mye av barns tid og oppmerksomhet i fasen av livet der læring og utvikling skjer, så ved å bevege kroppen og håndtere objekter og samhandle med andre, utvikler barna sin opplevelse av seg selv og forståelsen av verden (Sheets-Johnstone, 2011). 
 
Et kjennetegn ved disse læringsprosessene er at barna lykkes oftere og feiler sjeldnere, etterhvert som de tilegner seg erfaring (Adolph, 2008). Det forklares med at barna gjennom sine tidligere forsøk har lært seg å forutse hvordan de skal bevege kroppen mest mulig hensiktsmessig. Men samtidig, som et sentralt ledd i denne læringen, vil barna også unnlate å prøve seg på utfordringer som de på forhånd anser som vanskelig for dem. Forskingen tyder altså på at barn gjennom å «prøve og feile» lærer hva de ikke bør gjøre, mens gjennom «prøve og lykkes» lærer hva de faktisk kan gjøre (Håkstad, 2018).
 
Vi fysioterapeuter må bidra til at barn med funksjonshemming opplever å «prøve og lykkes» i utforskning av sine bevegelsesmuligheter. Det er viktig da en kan tenke seg at barn med funksjonshemming som blir overlatt til seg selv ofte vil «prøve og feile» og risikere å lære om hva hun eller han ikke bør gjøre, mindre enn hva hun eller han faktisk kan gjøre (Håkstad, 2018). 
 
Hvordan kan man lykkes i å integrere fysioterapi i barnets lek?
 
Forfatter: Mathilde Bråtesveen
 
Referanser: 
 
Adolph, K. E. (2008). Learning to Move. Current Directions in Psychological Science, 17(3), 213-218. doi:10.1111/j.1467-8721.2008.00577.x 
 
Alver, B., & Skre, I. B. (2016). Lek: aktivitet. In Store norske leksikon.
 
Håkstad, Ragnhild B. (2018). Lekens plass i barnefysioterapi. Barnestafetten 2018 (83) s. 4-7. UiT.
 
Sheets-Johnstone, M. (2011). The Primacy of Movement: Expanded second edition (2nd ed.). 
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

 

Gjest:

Nina Kløve

Vert:

Mathilde Bråtesveen

Vert:

Fredrik Sjøberg