Kvinnehelse og smerter under svangerskap - Rakel Gabrielsen

Rakel Gabrielsen svarer på spørsmål og snakker om den gravide pasienten. Halvparten av alle gravide opplever smerter i korsrygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Vi snakker om hvilke plager som er vanligst og hvordan man kan jobbe klinisk med denne pasientgruppen. Heldigvis utvikles det sjeldent langvarige plager etter fødsel, men det er noen varsel-tegn vi kan oppdage under svangerskapet.
Kilder:
1. Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Sturesson B, Stuge B. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J. 2008 Jun;17(6):794-819. doi: 10.1007/s00586-008-0602-4. Epub 2008 Feb 8. PMID: 18259783; PMCID: PMC2518998.

2. Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Sturesson B, Stuge B. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J. 2008 Jun;17(6):794-819. doi: 10.1007/s00586-008-0602-4. Epub 2008 Feb 8. PMID: 18259783; PMCID: PMC2518998.

3. Helserisiko ved snusbruk

4. Jessen ML, Öberg S, Rosenberg J. Treatment Options for Abdominal Rectus Diastasis. Front Surg. 2019 Nov 19;6:65. doi: 10.3389/fsurg.2019.00065. PMID: 31803753; PMCID: PMC6877697.

Deltagere
Gjest:

Rakel Gabrielsen
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: