Informasjon

Fysi er en platform laget for fysioterapeuter og andre helse-arbeidere.

Vårt mål er å dele evidensbasert og klinisk anvennelig kunnskap.

Vi ønsker også å dele klinikk-nære og relevante medier for fysioterapeuter i vårt arkiv. 

Fysi Podcast er et rammeverk som skal stimulere til klinisk relevant samtale som er forankret i litteraturen. Idéen er at det skal være et bredt spekter rundt tematikk, mange forskjellige gjester og forskjellige podcast verter.