Hvordan lykkes som privatpraktiserende fysioterapeut – Finn-Tore Camacho Bjørnsand

Denne episoden er laget i samarbeid med Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF). 
Finn-Tore deler av sin erfaring som fysioterapeut og samtalen orienterer seg stort sett om hvilke fordeler og ulemper det er ved å jobbe helprivat som terapeut. Du kan forvente å høre våre tanker og konkrete forslag til hvordan man kan løse ulike hverdagslige situasjoner i den privatpraktiserende fysiohverdagen.

Vi snakker i korte trekk rundt hvilke fordeler og ulemper det er ved å velge enkeltmannsforetak over aksjerselskap, hvilke fordeler en får ved å være en del av et forbund, hvilke forsikringer må/bør man ha og hva må/bør en ha på plass før man kan drive klinisk praksis?

Vi tar opp spørsmålene fra NUF ca. 40 minutter ut i samtalen. 

Litteratur og lenker:

Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF)

FysioNUF på Instagram

Bok: Start With Why – Simon Sinek

Fitness Business Entrepreneur – Cristian Riveros

Kontakt info gjest: 

Finn-Tore Camacho Bjørnsand:

finntore@muskelklinikken.no

Gjest:

Finn-Tore Camacho Bjørnsand

Vert:

Fredrik Sjøberg