Hvordan håndtere Covid-19 pasienter – Tonje Klætte & Kristina Struksnæs Fjone

Denne episoden er laget i samarbeid med Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi. Vi snakker om hvordan Covid-19 viruset angriper kroppen vår og hvordan fysioterapeuter håndterer denne pasientgruppen på sykehuset. Til slutt dreier praten seg rundt konsekvensene av å ha vært syk med et alvorlig forløp. 
Vi håper at denne episoden vil være nyttig for terapeuter som jobber på sykehus, men også i kommunehelsetjenesten, ved rehabiliteringssentere og på institutter rundt i Norge. 

Litteratur og lenker: 

Facebook gruppe til faggruppen for hjerte og lungefysioterapi

Kunnskapspakken om fysioterapi til COVID-19 pasienter ved OUS versjon 2 (Se side 18 og 20 i kunnskapspakken for referanseliste og oversikt på relevante ressurssider for Covid-19)

 

 

 

Gjest:

Tonje Klætte

Gjest:

Kristina Struksnæs Fjone

Vert:

Fredrik Sjøberg