Hjernerystelse - Overlege Lars Nysether

Lars Nysether er overlege og har lang erfaring med å hjelpe pasienter med plager knyttet til hjernerystelser. I denne episoden snakker vi mest om den akutte fasen og man får høre hvordan en del av forskermiljøet ved Sundaas Sykehus håndterer pasientgruppen ut fra den forskningen som er tilgjengelig i dag.  Episoden er delt i to deler. I første del snakker vi mest om håndteringen av pasientgruppen og snakker om noen forklaringsmodeller som kan være nyttige å kanskje anvende i egen praksis. I siste del deler jeg noen personlige erfaringer knyttet til det å ha hjernerystelse. 
Kilder:
1. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer - Helse Bergen (helse-bergen.no)

2. Svimmelhet - diagnostikk og behandling (balanselaboratoriet.no)

3. Dansk Center for Hjernerystelse. Få viden om hjernerystelse. (dcfh.dk)

4. National Klinisk Retningslinje om behandling af hjernerystelse. (dcfh.dk)

5. Fysioterapeutisk retningslinje for behandling af hjernerystelse. (dcfh.dk)

6. Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/Mild Traumatic Brain Injury: Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Academy of Orthopaedic Physical Therapy, American Academy of Sports Physical Therapy, Academy of Neurologic Physical Therapy, and Academy of Pediatric Physical Therapy of the American Physical Therapy Association: Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy: Vol 50, No 4 (jospt.org)

7. Resources for Professionals - UBMD Orthopaedics & Sports Medicine Doctors – Buffalo, Niagara Falls, New York (ubortho.com)

8. Podcast: Concussion Corner - Concussion Corner | Listen Notes

Deltagere
Gjest:

Lars Nysether
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: