Hjernerystelse og post commotio syndrom

Hvorfor er det viktig å ta en hjernerystelse på alvor? Hvilke konsekvenser kan det få? Hva kan en fysioterapeut bidra med etter skaden er skjedd?

I introduksjonen får vi høre historien om hjernerystelsen til Stephanie og hvilke utfordringer hun har møtt ved å leve med post commotio syndrom. Vi tar utgangspunkt i hennes symptomer og diskuterer hvordan vi kan håndtere slike pasienter i klinikken. 

Du kan forvente å lære om patofysiologien bak en hjernerystelse, hvordan man kan undersøke disse pasientene og prinsipper for behandling. 

DEL 1: 

Lær mer om hva som skjer med hjernen når man får hjernerystelse. Bli inspirert til hvordan du kan objektivt måle fremgang i forhold til aktivitet etter et slag mot hodet.

DEL 2:

Trening og fysisk aktivitet er ofte utfordrende hvis man opplever smerter og utmattelse som følge av en hjernerystelse. Vi prøver å konkretisere med eksempler på hva man kan gjøre i klinikken og hvordan man kan legge opp et rehabiliteringsforløp i forhold til aktivitet og trening.

Mange pasienter kan slite med hukommelse og oppleve at læring er mer utfordrende etter skaden. Blant atleter bruker vi utrykket “return to play”, men blant mange PCS pasienter er det mer relevant å fokusere på “return to learn”. Vi nevner også noen teorier rundt PTSD og søvnvansker.

Vert:

Fredrik Sjøberg

Gjest:

Narve Bjørneseth

Gjest:

Lars Martin Fischer