Fysioterapi med pasienter i respirator – Marit Follsund Viravong

Marit Follsund Viravong bestemte seg for å bli en god fysioterapeuter for «ordentlig syke pasienter» allerede fra ung alder. I dag er hun en av de fremste fysioterapeutene ved Ullevål sykehus og jobber i stor grad på intensivavdelingen. I denne episoden får vi høre hvordan en fysioterapeut jobber med pasienter i koma og respirator.

Marit er utdannet fysioterapeut med videreutdanning innen intensiv fysioterapi, master i hjerte-lunge fysioterapi og en spesialisering innen hjerte og lungefysioterapi. En intensiv avdeling har pasienter som ligger i koma eller i respirator, de er i en såpass ustabil medisinsk tilstand at de må ha hjelp til å puste. Som mange vet er det utfordringer knyttet til å være inaktiv over lenger perioder og selvom fysioterapi ikke er det første en tenker på når man hører ordet «koma», så er det så utrolig viktig å stimulere disse pasientene for å unngå komplikasjoner. Komplikasjoner som mentale tilstander som delir, slim i lungene, mobilisere og endre stillinger.

Gjest:

Marit Follsund Viravong

Vert:

Fredrik Sjøberg