Fysioterapi med pasienter i respirator - Marit Follsund Viravong

Marit Follsund Viravong bestemte seg for å bli en god fysioterapeuter for «ordentlig syke pasienter» allerede fra ung alder. I dag er hun en av de fremste fysioterapeutene ved Ullevål sykehus og jobber i stor grad på intensivavdelingen. I denne episoden får vi høre hvordan en fysioterapeut jobber med pasienter i koma og respirator. Marit er utdannet fysioterapeut med videreutdanning innen intensiv fysioterapi, master i hjerte-lunge fysioterapi og en spesialisering innen hjerte og lungefysioterapi. En intensiv avdeling har pasienter som ligger i koma eller i respirator, de er i en såpass ustabil medisinsk tilstand at de må ha hjelp til å puste. Som mange vet er det utfordringer knyttet til å være inaktiv over lenger perioder og selvom fysioterapi ikke er det første en tenker på når man hører ordet «koma», så er det så utrolig viktig å stimulere disse pasientene for å unngå komplikasjoner. Komplikasjoner som mentale tilstander som delir, slim i lungene, mobilisere og endre stillinger.
Kilder:
1. Kathy Stiller. 2013. Physiotherapy in Intensive Care: An Updated Systematic Review, Chest, Volume 144, Issue 3, September 2013, Pages 825-847, ISSN 0012-3692. 

2. Et radioprogram om pasienters opplevelse av å ligge på respirator.

3. Gosselink R, Bott J, Johnson M, Dean E, Nava S, Norrenberg M, Schönhofer B, Stiller K, van de Leur H, Vincent JL. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill Patients. Intensive Care Med. 2008 Jul;34(7):1188-99. doi: 10.1007/s00134-008-1026-7. Epub 2008 Feb 19. PMID: 18283429.

4. Artikkel fra medisinsk seksjon fra fagbladet Fysioterapeuten

Deltagere
Gjest:

Marit Follsund Viravong
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: