Fysioterapi med den nyresyke pasienten – Heidi Bunæs-Næss

Hvem er den nyresyke pasienten? Hvilken rolle har fysioterapeuten for pasienten med nyresvikt? Hva sier forskningen?
Heidi A Bunæs-Næss jobber på Ullevål sykehus og deler sine kliniske erfaringer ved behandling av den nyresyke pasienten

Gjest

Heidi Bunæs-Næss

Spesialfysioterapeut

Vert

Fredrik Sjøberg