Fysioterapi med den nyresyke pasienten - Heidi Bunæs-Næss

Hvem er den nyresyke pasienten? Hvilken rolle har fysioterapeuten for pasienten med nyresvikt? Hva sier forskningen? Heidi A Bunæs-Næss jobber på Ullevål sykehus og deler sine kliniske erfaringer ved behandling av den nyresyke pasienten
Kilder:
1. Sykepleierpluss podkast.

2. Aktivitetshåndboken

3. Artikkel i Fysioterapeuten: Intradialytisk trening av kroniske nyrepasienter

Deltagere
Gjest:

Heidi Bunæs-Næss
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: