Exercise Induced Laryngeal Obstruction med Hege Clemm og Haakon Kvidaland

I denne episoden retter vi søkelyset mot strupen! Vi har nemlig besøk av idretts- og
barnelege Hege Clemm og fysioterapeut Haakon Kvidaland som sammen med resten av
forskergruppen, Bergen ILO Group, forsker på «Exercise Induced Laryngeal Obstruction»
(«EILO») – også kalt anstrengelsesutløst tranghet i strupen.
EILO viser til en tilstand der strupen strammer seg under fysisk anstrengelse, slik at det kan
oppleves vanskelig å puste inn. Selv om det ikke er farlig, kan det likevel virke skremmende
og dramatisk for den det gjelder. EILO blir ofte feildiagnostisert for å være astma.

  • Hva er egentlig EILO?
  • Hvem er den typiske «EILO-pasient»?
  • Hvordan behandles EILO?
  • Hva er forskjellen på EILO og astma?
  • Hva er forskjellen på EILO og ILO?
  • Hva kan fysioterapeuters rolle være i EILO og i forskning på EILO?

Litteratur:

Clemm, H. H., Olin, J. T., McIntosh, C., Schwellnus, M., Sewry, N., Hull, J. H., & Halvorsen, T. (2022).
Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) in athletes: a narrative review by a subgroup of
the IOC Consensus on ‘acute respiratory illness in the athlete’. British journal of sports
medicine, 56(11), 622. https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-104704


Hammer, S., Toussaint, M., Vollsæter, M., Nesbjørg Tvedt, M., Drange Røksund, O., Reychler, G.,
Lund, H., & Andersen, T. (2021). Exercise Training in Duchenne Muscular Dystrophy: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Rehabilitation

 

Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi

Meld deg inn her! 

Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi på Facebook

Vert:

Malene Joensen

Gjest:

Hege Clemm

Gjest:

Haakon Kvidaland