CPAx: Fra teori til praksis og implementering i norske sykehus - Charlotte Schanke

Utforsk hvordan fysioterapeuter bruker CPAX for å kartlegge funksjonsnivået til intensiv-, intermediær- og sengepostpasiennter. Først gjennomgår vi praktiske eksempler på CPAX i bruk og har en case-gjennomgang. Fysioterapeut Charlotte Skanke forteller også om prosessen med å oversette CPAX til norsk og hvordan dette verktøyet nå brukes for å forbedre pasientbehandlingen på norske sykehus.
Kilder:
1. Norwegian Version of Chelsea Critical Physical Assessment Tool—CPAx NOR.

2. Generelle anbefalinger for kartlegging med CPAx-NOR

3. Schanke CM, Brekka AK, Rimehaug SA, Klokkerud M, Andersen TM. Norwegian Version of the Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR): Translation, Face Validity, Cross-Cultural Adaptation and Inter-Rater Reliability. J Clin Med. 2023 Jul 31;12(15):5033. doi: 10.3390/jcm12155033. PMID: 37568435; PMCID: PMC10419396.

4. Corner EJ, Hichens LV, Attrill KM, Vizcaychipi MP, Brett SJ, Handy JM. The responsiveness of the Chelsea Critical Care Physical Assessment tool in measuring functional recovery in the burns critical care population: an observational study. Burns. 2015 Mar;41(2):241-7. doi: 10.1016/j.burns.2014.12.002. Epub 2014 Dec 29. PMID: 25554262.

5. Eggmann S, Verra ML, Stefanicki V, Kindler A, Schefold JC, Zante B, Bastiaenen CHG. Predictive validity of the Chelsea Critical Care Physical Assessment tool (CPAx) in critically ill, mechanically ventilated adults: a prospective clinimetric study. Disabil Rehabil. 2023 Jan;45(1):111-116. doi: 10.1080/09638288.2021.2022785. Epub 2022 Jan 7. PMID: 34994664.

6. Charlotte Marie Schanke: schm@sunnaas.no​

Deltagere
Gjest:

Charlotte Marie Schanke
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: