Covid 19 UPDATE – Åse Kristine Waglen & Kristina Struksnæs Fjone

Et og et halvt år etter covid-19 pandemiens debut satt vi oss ned med fysioterapeutene Kristina og Åse som har fulgt opp de pasientene som har hatt et alvorlig sykdomsforløp. Åse Kristine Waglen er intensivansvarlig fysioterapeut ved Seksjons for fysioterapi og sosialmedisin ved Rikshospitalet. Kristina Struksnæs Fjone har også lang erfaring som intensivfysioterapeut men jobber nå som PhD-stipendiat på prosjektet Overlevelsesdata og langtidseffekter etter intensivbehandling av COVID-19 i Norge, ledet av intensivsykepleier og førsteamanuensis, Kristin Hofsø.

I episoden tar vi for oss hvilke utfordringer som vi møter på intensiv kohorten; vi diskuterer ARDS, delirium, post intensive care syndrome og hvordan covid intensivpasienten skiller seg i fra “vanlige intensivpasienter”. 

Mot slutten snakker vi om hvilke symptomer og utfordringer som er relatert til “long covid”.

Vi håper at fysioterapeuter og helsepersonell som håndterer pasienter som har vært igjennom et alvorlig sykdomsforløp kan få innsikt i hva disse pasientene faktisk har vært igjennom og på den måten kunne gi en bedre oppfølging av pasientene. 

Det er viktig å understreke at dette er et øyeblikksbilde i pandemiens utvikling, vi diskuterer våre erfaringer men også hva forskningen har vist hittil.  

Gjest:

Kristina Struksnæs Fjone

Gjest:

Åse Kristine Waglen

Vert:

Fredrik Sjøberg