Compartment syndrome, nerveskade og redsel – Lars Haugvad & Fredrik Sjøberg

Hør våre erfaringer fra skadeforløp med akutt muskellosjesyndrom. Tematikken er orientert rundt hvordan man kan trene svært atrofierte pasienter, hvilke prinsipper som kan være hensiktsmessig å forholde seg til ved nerveskade og hvordan man kan håndtere den redsel og frykt for å utføre aktiviteter etter skade. 

  • Hvordan oppleves det å ha compartment syndrome?
  • Hvilke treningsprinsipper er effektivt for svært atrofierte pasienter?
  • Hvordan kan man håndtere nerveskader?
  • Hvilke virkemidler kan man bruke for å hjelpe pasienter som er redde?

Del 1

Del 2

Gjest:

Lars Haugvad

Vert:

Fredrik Sjøberg