Compartment syndrome, nerveskade og redsel - Lars Haugvad & Fredrik Sjøberg

Hør våre erfaringer fra skadeforløp med akutt muskellosjesyndrom. Tematikken er orientert rundt hvordan man kan trene svært atrofierte pasienter, hvilke prinsipper som kan være hensiktsmessig å forholde seg til ved nerveskade og hvordan man kan håndtere den redsel og frykt for å utføre aktiviteter etter skade.  Hvordan oppleves det å ha compartment syndrome? Hvilke treningsprinsipper er effektivt for svært atrofierte pasienter? Hvordan kan man håndtere nerveskader? Hvilke virkemidler kan man bruke for å hjelpe pasienter som er redde?
Kilder:
1. Goris Nazari, Pavlos Bobos, Steve (Ze) Lu, Stephanie Reischl, Saurab Sharma, Christina Y. Le, Kyle Vader, Nicholas Held & Joy C. MacDermid (2022) Effectiveness of instrument-assisted soft tissue mobilization for the management of upper body, lower body, and spinal conditions. An updated systematic review with meta-analyses, Disability and Rehabilitation.

2. Nebojsa Nick Knezevic, Kenneth D Candido, Johan W S Vlaeyen, Jan Van, Zundert, Steven P Cohen, Low back pain, The Lancet, Volume 398, Issue 10294, 2021.

3. Kjernemuskeltrening lover mer enn det kan holde: En forsknings- og erfaringsbasert gjennomgang.

4. The Lancet series on low back pain: reflections and clinical implications

5. Buchbinder R, van Tulder M, Öberg B, Costa LM, Woolf A, Schoene M, Croft P; Lancet Low Back Pain Series Working Group. Low back pain: a call for action. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2384-2388. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30488-4. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573871.

Deltagere
Gjest:

Lars Haugvad
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: