Camilla sin lungetransplantasjon - Fysioterapeut Charlotte Marie Schanke & Fredrik Sjøberg

Camilla var 26 år da telefonen fra Rikshospitalet kom. Hun har vært lungesyk siden fødsel, men nå har et forenelig transplantasjonsvennelig organ dukket opp.  Etter et langt postoperativt forløp med flere operasjoner og mange infeksjoner klarte Camilla og vinne livet tilbake.  I episoden snakker vi om hvordan det er å være lungetransplantert pasient,  spesielt i dynamikken med fysioterapeuten under den første fasen av rehabiliteringen.  Litt informasjon om oppfølging av pasienter som er lungetransplantert: På grunn av denervering av lungene er det svært viktig at pasienten følger opp med aktiv sekretmobilisering og riktig hoste/støtteknikk flere ganger daglig. Dersom pasienten får infeksjoner og økt mengde sekret bør lungefysioterapi vurderes. Som transplantert bruker pasienten immundempende medisiner som gjør ham/henne mottakelig for infeksjoner. Det er tillatt med lett trening selv om biopsi skulle vise lettgradig rejeksjon (grad 1). Ved rejeksjon som behandles medikamentelt, skal pasienten ikke utsette seg for hard fysisk aktivitet.
Kilder:
Deltagere
Gjest:

Charlotte Marie Schanke

Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: