Bekkenleddsmerter - Britt Stuge

Britt Stuge er forsker og fysioterapeut ved Oslo universitetssykehus og er kjent som en av norges fremste eksperter på bekkenleddssmerter. Tema i denne episoden er kvinnehelse, mer spesifikt bekkenleddsproblematikk. Vi prater blant annet også om trening under graviditet og etter fødsel, hvordan Britt tilnærmer seg pasienter med bekkenleddssmerter, og ikke minst snakker vi om artikkelen Britt skrev i Fysioterapeuten i fjor, som omhandlet spørsmålet om fysioterapeuter kom i skyggen av mammatrenere og bloggere. Dette er en utrolig spennende episode om en viktig pasientgruppe det er verdt å lytte til.
Kilder:
1. Stuge B. Evidence of stabilizing exercises for low back- and pelvic girdle pain - a critical review. Braz J Phys Ther. 2019 Mar-Apr;23(2):181-186. doi: 10.1016/j.bjpt.2018.11.006. Epub 2018 Nov 17. PMID: 30471967; PMCID: PMC6428920.

2. Stuge B, Garratt A, Krogstad Jenssen H, Grotle M. The pelvic girdle questionnaire: a condition-specific instrument for assessing activity limitations and symptoms in people with pelvic girdle pain. Phys Ther. 2011 Jul;91(7):1096-108. doi: 10.2522/ptj.20100357. Epub 2011 May 19. PMID: 21596959.

3. Stuge B, Jenssen HK, Grotle M. The Pelvic Girdle Questionnaire: Responsiveness and Minimal Important Change in Women With Pregnancy-Related Pelvic Girdle Pain, Low Back Pain, or Both. Phys Ther. 2017 Nov 1;97(11):1103-1113. doi: 10.1093/ptj/pzx078. PMID: 29077966.

4. Britt Stuge forteller om Pelvic Girlde Questionnaire på YouTube:

Deltagere
Gjest:

Britt Stuge
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: